PROOFER

Pastry Bakery Gastronomy
Pastry Bakery Gastronomy

PROOFER LIEV1064

Technical Data - PROOFER LIEV1064

Controlmechanicdigitalmechanicdigital
CODELIEV1064MLIEV1064ELIEV1064MVLIEV1064EV
No. Tray10101010
Tray (mm)600x400600x400600x400600x400
Rack distance (mm)75757575
Dimensions (mm)976x890x695976x890x695976x890x695976x890x695
Weight (Kg)74747474
Power (kW)1,41,41,41,4
Voltage (V)220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz
Temperature (°C)30÷90°C30÷90°C30÷90°C30÷90°C