PROOFER

Pastry Bakery Gastronomy
Pastry Bakery Gastronomy

PROOFER LIEV1464

Technical Data - PROOFER LIEV1464

Controlmechanicdigitalmechanicdigital
CODELIEV1464MLIEV1464ELIEV1464MVLIEV1464EV
No. Tray14141414
Tray (mm)600x400600x400600x400600x400
Rack distance (mm)75757575
Dimensions (mm)976x890x695976x890x855976x890x855976x890x855
Weight (Kg)83838383
Power (kW)1,41,41,41,4
Voltage (V)220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz
Temperature (°C)30÷90°C30÷90°C30÷90°C30÷90°C