PROOFER

Pastry Bakery Gastronomy
Pastry Bakery Gastronomy

PROOFER LIEV864

Technical Data - PROOFER LIEV864

ControlMechanicdigitalmechanicdigital
CODELIEV864MLIEV864ELIEV864MVLIEV864EV
No. Tray8888
Tray (mm)600x400600x400600x400600x400
Rack distance (mm)75757575
Dimensions (mm)812x780x975812x780x970812x780x970812x780x970
Weight (Kg)62626262
Power (kW)1,41,41,41,4
Voltage (V)220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz220V - 50/60Hz
Temperature (°C)30÷90°C30÷90°C30÷90°C30÷90°C